Strategie post

Strategie


Convent Capital richt zich op het grijpen van de commerciële kansen van de Circulaire Economie
Lees verder
Circulariteit

Convent Capital gelooft in de overgang van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie. Wij geloven dat deze missie op lange termijn rendement voor al onze stakeholders zal creëren.
Investeringsfocus

De bedrijven waarin wij investeren beschikken, mede als gevolg van de trends of karakteristieken van de markt waarin ze actief zijn, over duidelijke strategische en operationele mogelijkheden om duurzame waarde te creëren. Deze groei in duurzame waardecreatie kan organisch, in nieuwe markten of...
Fonds

De focus van Convent Capital is gericht op lange termijn waarde creatie. Het fonds heeft dan ook geen afloopdatum. Een bewust gekozen strategie om fundamentele transities in een passend tempo voor bedrijf en investeerder door te kunnen voeren.