Human Capital Post

Werken bij ....


Convent Capital of onze portfolio bedrijven
Lees verder
Human Capital

Convent Capital investeert niet alleen in bedrijven, maar vooral in de mensen achter deze bedrijven. Want het succes van bedrijven ligt in de mensen die er werken. Hoe kunnen bedrijven hun menselijk kapitaal zo optimaal mogelijk inzetten? Zijn de HR processen daarop ingericht?
Vacatures

Bekijk de vacatures bij Convent Capital en bij onze portfolio bedrijven.
Duurzame waardecreatie objectief meetbaar maken