Human Capital

Onze overtuigingen

Convent Capital gelooft in de overgang van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie. Wij geloven dat deze missie op lange termijn rendement voor al onze stakeholders zal creëren. Het rendement betreft niet alleen opbrengst in financiële zin, maar ook ‘duurzaam’ rendement. Vanuit HR-perspectief zou je kunnen zeggen dat we niet alleen investeren in bedrijven, maar ook in de mensen die werken bij de bedrijven. De medewerkers zijn de  bepalende factor voor het succes van een organisatie.

Onze aanpak

Dit bereiken we door ervoor te zorgen dat onze portfolio bedrijven zijn ontworpen en uitgerust om hun volledige potentieel te benutten. Met de juiste mensen op de juiste plaats en strategieën om deze mensen aan te trekken en de juiste mensen te behouden, zijn  bedrijven in staat zijn om een winnend team te creëren. Door het delen van kennis, vaardigheden, het netwerk, ondersteuning en “best practices” in HR, bespoedigen we het succes van onze portfolio bedrijven.

Onze port folio bedrijven

Al onze portfolio bedrijven hebben een HR Manager of CFO verantwoordelijk voor Human Resources. We werken nauw met hen en het management samen. Dat de HR ondersteuning echt als een toegevoegde waarde wordt gezien, blijkt wel uit de verzoeken en vragen die we ontvangen.

HR scan

Wij voeren voor elk port folio bedrijf een HR scan uit. Deze HR scan geeft een beeld van de HR vitaliteit bij het bedrijf. Door inzicht te geven in de (HR) organisatie en aanbevelingen te doen voor verdere ontwikkeling kan er focus worden gelegd op het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van het HR beleid, waarmee de organisatie doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

De HR scan is opgebouwd uit de volgende 8 pilaren:

1. Context en strategie

2. Leiderschap & Management

3. Werving en selectie

4. Arbeidsvoorwaarden

5. HR Management

6. Performance management

7. Cultuur & Engagement

8. Gezondheid, preventie en veiligheid

Voor elk van de aandachtsgebieden worden de mogelijkheden, risico’s en aanbevelingen op korte en lange termijn in kaart gebracht.  Ook wordt er gekeken of het HR beleid aansluit op de strategie van de organisatie en wat de onderlinge consistentie is tussen de verschillende HR onderwerpen. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld met doelgerichte acties op strategisch en tactisch/operationeel niveau. Met deze HR scan als uitgangspunt wordt er samen met de organisatie besloten welke HR onderwerpen prioriteit hebben en hoe en wanneer deze opgevolgd gaan worden.

De prioriteiten worden vervolgens  geagendeerd in de periodieke aandeelhoudersvergaderingen en daarnaast vindt er op basis van het Convent Governance model terugkoppeling plaats over de voortgang vanuit de bedrijven om zodoende een succesvolle afronding te waarborgen.

Bekijk onze vacatures.