Circularity-scan

Duurzame waardecreatie objectief meetbaar maken

Met de Circularity-scan worden de gebieden van duurzame waardecreatie in kaart gebracht. Hierdoor is het mogelijk om de integratie van duurzame waardecreatie in de strategie en bedrijfsvoering objectief meetbaar te maken en te monitoren. De circularity rapportages, die tevens integraal onderdeel uitmaken van de rapportages richting investeerders,  zijn de inspiratiebron voor stappen die gezet kunnen worden voor (verdere) duurzame waarde creatie als geïntegreerd onderdeel van de strategie. Ook zorgt het werken met objectief meetbare resultaten dat de voortgang gemonitord kan worden. Kortom, deze scan maakt het begrip ‘verduurzaming’ transparant en geeft concrete handvatten voor de implementatie.

Door middel van de rapportages geven wij onze investeerders de mogelijkheid om de maatschappelijke impact en rendement van het fonds te volgen en te delen met derden. Voor ontwikkeling en uitvoering van de scan zijn we een samenwerking aangegaan met Spring Associates. Dit internationale adviesbureau is gespecialiseerd in het begeleiden van top tier bedrijven naar een meer duurzame en winstgevende toekomst.