Duurzaamheid

Circulariteit


In kapitalistisch gedreven economieën is groei essentieel om het economisch systeem stabiel te houden.
Lees verder
Cirkel van groei

In kapitalistisch gedreven economieën is groei essentieel om het economisch systeem stabiel te houden. Het continue nastreven van technische efficiëntie in het productieproces met de productiefactoren arbeid, kapitaal en grondstoffen is hierbij de katalysator. Het investeren in kapitaal leidt tot...
Duurzame waardecreatie

In het huidige economische systeem wordt alles aangewend voor het najagen van meer arbeidsproductiviteit waarbij groei alleen al noodzakelijk is voor behoud van de werkgelegenheid. Wij willen in onze bedrijfsvoering hier niet alleen de focus op leggen maar ook investeringen laten aanwenden voor...
ESG scan

Met de ESG-scan worden de gebieden van duurzame investeringen namelijk Environment, Social en Governance in kaart gebracht. Hierdoor is het mogelijk om de integratie van duurzame groei in de strategie en bedrijfsvoering objectief meetbaar te maken en te monitoren. De ESG rapportages, die tevens...