Duurzame waardecreatie

Environment, Governance & Social

In het huidige economische systeem wordt alles aangewend voor het najagen van meer arbeidsproductiviteit waarbij groei alleen al noodzakelijk is voor behoud van de werkgelegenheid – cirkel van groei. Wij willen in onze bedrijfsvoering hier niet alleen de focus op leggen maar ook investeringen laten aanwenden voor duurzame waardecreatie. Onder duurzame waardecreatie wordt verstaan:

  • Efficiëntie in grondstoffenverbruik (energie, afval, recycling, upcycling) met als ultiem doel hoogwaardig (her)gebruik van grondstoffen – circulaire economie;
  • Conventionele technologieën vervangen door meer duurzame/schone technologieën (v.b. duurzame energie);
  • Verbeteringen aan onze ecosystemen.

En Convent Capital ziet duurzame waardecreatie breder dan alleen aandacht voor Environment (E) Ook kijken wij naar ‘Social (S)’ en ‘Governance (G)’ vraagstukken. Hieronder wordt verstaan:

  • Social (S) – aandacht voor zaken zoals: verloop personeel, ziekteverzuim, job rotation en talentontwikkeling;
  • Governance (G) – hierbij gaat het o.a. om proceskosten, corruptie, monopolistisch gedrag en onbehoorlijk bestuur.

Duurzame waardecreatie objectief meetbaar maken

In veel gevallen blijft het vooral bij praten over ‘verduurzamen’. Om die reden willen wij duurzame waardecreatie objectief meetbaar maken. Hiervoor maken wij gebruik van de Circularity-scan waarmee de gebieden van duurzame waardecreatie Environment, Social en Governance in kaart worden gebracht. Hierdoor is het mogelijk om de integratie van duurzame waardecreatie in de strategie en bedrijfsvoering objectief meetbaar te maken en te monitoren.